TIN TỨC:

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

 

Chủđầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản cho chủđầu tư khác. Việc chuyển nhượng phải bảo đảm yêu cầu: Không làm thay đổi mụctiêu của dự án; không làm thay đổi nội dung của dự án; bảo đảm quyền lợi củakhách hàng và các bên có liên quan.

03điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

ngan-hang-1.1.5.png

Chuyểnnhượng dự án bất động sản phải đáp ứng đủ 03 điều kiện sau:

-Điều kiện của dự án được chuyển nhượng.

Theokhoản 1 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, dự án bất động sản được chuyểnnhượng phải có các điều kiện sau:

+Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;

+Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóngmặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấuhạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theotiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;

+Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thihành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩmquyền;

+Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấphành xong quyết định xử phạt.

-Điều kiện bên bán.

Chủđầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộhoặc phần dự án chuyển nhượng.

-Điều kiện bên mua.

Chủđầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải làdoanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếptục việc triển khai bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

Thủtục chuyển nhượng dự án bất động sản

Bước1: Chuẩn bị hồ sơ

Theokhoản 2 Điều 12 Nghị định 76/2015/NĐ-CP, hồ sơ chuyển nhượng gồm:

-Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng theo Mẫu số 08a hoặc 08b.

-Hồ sơ dự án, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng gồm:

+Văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền (bản sao có chứng thực);

+Quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng(bản sao có chứng thực);

+Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao có chứng thực).

-Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểmchuyển nhượng theo Mẫu số 09a và 09b.

-Hồ sơ bên nhận chuyển nhượng gồm:

+Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng theo Mẫu số 10a hoặc 10b.

+Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặcGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu...

+Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án.

Bước2: Gửi hồ sơ

Chủđầu tư gửi hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến UBND cấptỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền.

Bước3: Tiếp nhận và xử lý

Nếuhồ sơ hợp lệ thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định cho phép chuyểnnhượng, trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì phải thông báobằng văn bản cho chủ đầu tư biết.

Thờihạn giải quyết: 30 ngày.

Trườnghợp dự án do Thủ tướng quyết định việc đầu tư thì trong thời hạn 45 ngày kể từngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của bộ quảnlý chuyên ngành và Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng quyết định.

Bước4: Trả kết quả

Lưuý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng, cácbên phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng và hoàn thành việc bàn giao dự án.

Nguồn:  luatvietnam.vn - Khắc Niệm

 

Chat ngay

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dự án. Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới, Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.