Sổ hồng là gì? Khi nào sẽ được cấp sổ hồng? Sổ hồng khác gì sổ đỏ? Sổ đỏ với sổ hồng thì cái nào quan trọng hơn?


Pháp luật đất đai và nhà ở qua các thời kỳ không quy định thuật ngữ Sổ hồng. Tương tự đối với Sổ đỏ, Sổ hồng là cách người dân thường gọi dùng để chỉ Giấy chứng nhận về nhà đất dựa theo màu sắc. Với những ai có các hoạt động liên quan đến mua bán, xây dựng nhà ở, đất đai sẽ đều quan tâm đến các loại giấy tờ chứng nhận. Sổ hồng là một trong những giấy tờ quan trọng mà chắc chắn đa số mọi người đều đã nghe đến. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người thắc mắc chưa hiểu rõ Sổ hồng là gì hay sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào?

1. Sổ hồng là gì?

 • Thực tế, không có quy định cụ thể định nghĩa về sổ hồng. Đây là thuật ngữ được người dân sử dụng để chỉ giấy chứng nhận sử dụng đất được phân chia theo màu sắc thành sổ hồng và sổ đỏ.
 • Trước ngày 12/10/2009, ở Việt Nam đã tồn tại:
 • Giấy chứng nhận mà bìa có màu hồng dùng để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở thường gọi là Sổ hồng theo mẫu của Bộ Xây dựng
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có bìa màu đỏ – thường được gọi là Sổ đỏ theo mẫu của Bộ Tài nguyên&Môi trường
 • Từ 12/10/2009. Nghị định 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực thì người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo mẫu thống nhất gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Tuy nhiên từ ngày 12/10/2009, chỉ cấp 1 loại Giấy chứng nhận theo mẫu chung có bìa màu hồng cánh sen, nhưng các loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở được cấp trước đó vẫn có giá trị pháp lý và không bắt buộc cấp đổi mới.
 • Vậy có thể hiểu đơn giản Sổ hồng là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Là chứng thư chứng minh pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người được cấp.
 • Sổ hồng là gọi tắt của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở , tại Nghị định số 60-CP ngày 05/07/1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  Sổ hồng.
 • Trên sổ hồng thể hiện đầy đủ những thông tin về:
 • Quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở được cấp Sổ hồng có màu hồng nhạt và do UBND Tỉnh cấp.
 • Sau này để đẩy nhanh tiến độ trong việc cấp sổ hồng, Pháp luật cho phép UBND Tỉnh được phép ủy quyền cho UBND quận, thị xã cấp sổ hồng trong phạm vi địa bàn quản lý cho chủ sở hữu
 • Dựa theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, sổ hồng có 04 trang, in nền màu hồng cánh sen với hoa văn trống đồng  và Trang bổ sung nền màu trắng như 

Trang 1 thể hiện nội dung quan trọng nhất đó là tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

Trang 2 có nội dung về thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trang 3 là thông tin sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và những thay đổi sau khi cấp

Những thay đổi sau khi cấp sổ hồng nằm ở trang số 4


2. Khi nào được cấp sổ hồng?

     Dựa theo khoản 1 Điều 99 của Luật Đất đai 2013, Nhà nước sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác có gắn liền với đất đai trong những trường hợp sau

– Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện pháp lý sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định khi cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư có một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc không có giấy tờ nhưng đủ điều kiện cấp tại các Điều 100, 101 và 102 của Luật Đất đai 2013

– Người được giao đất, cho thuê đất bởi nhà nước sau 01/7/2014.

– Người được được thừa kế, nhận chuyển nhượng, chuyển đổi, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, người nhận được quyền sử dụng đất sau khi xử lý xong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để thu hồi nợ.

– Người được sử dụng đất dựa theo kết quả sau khi hòa giải thành đối với việc tranh chấp đất đai, theo bản án hoặc quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, tố cáo, khiếu nại, về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

– Người trúng đấu giá được cấp quyền sử dụng đất.
– Người sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu chế xuất.

– Người mua nhà ở và những  tài sản khác gắn liền với đất.

– Người mua nhà được nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở hoặc nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

– Người sử dụng đất hợp thửa, tách thửa và nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất sử dụng đất hiện có.

– Người sử dụng đất đưa ra đề nghị cấp hoặc đổi mới lại Giấy chứng nhận bị mất.

so-hong-la-gi.jpg

3. Sổ hồng khác những gì khi so với sổ đỏ?Hiện nay tại Điều 97 của Luật Đất đai 2013 chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, được cấp theo một mẫu thống nhất cho cả nước. 
Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước 10/12/2009 vẫn còn mang giá trị pháp lý vì vậy không cần phải đổi mới.

Trong trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10/12/2009 có nhu cầu cấp đổi thì theo đúng quy định vẫn sẽ được đổi sang Giấy chứng nhận sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Như vậy, thực tế vẫn đang tồn tại và lưu hành 3 loại Giấy chứng nhận là chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, chứng nhận quyền sử dụng đất và chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cả 3 đều có giá trị pháp lý như nhau và không phải đổi mới lại.

Về giá trị thực tế của Sổ đỏ và Sổ hồng vẫn còn phụ thuộc vào giá trị thực tế của thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4. Sổ đỏ và sổ hồng, cái nào quan trọng hơn?

Ngày 10/12/2009 Nghị Định 88/2009/NĐ-CP của Chính Phủ đã quy định, thống nhất hai loại giấy chứng nhận nêu trên thành một loại giấy chung với tên gọi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất, do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và áp dụng trong phạm vi toàn quốc đối với mọi loại đất, nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất…

Tại Luật Đất đai năm 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất được quy định là loại giấy cấp cho người có quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu thống nhất trong cả nước.

Trong khi đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở đã được cấp trước ngày 10/12/2009 vẫn còn có giá trị về mặt pháp lý và không nhất thiết phải đổi sang Giấy chứng nhận loại mới về quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp đã được cấp giấy trước ngày 10/12/2009 khi có nhu cầu cấp đổi thì vẫn được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định đưa ra của nhà nước.

Đối với sổ đỏ, chủ sở hữu được cấp chỉ có thể là người sử dụng đất. Sổ hồng có điểm khác về chủ thể được cấp sổ, không chỉ người sử dụng đất mà người sở hữu tài sản gắn liền với đất khi có đủ những điều kiện do pháp luật quy định cũng là đối tượng được cấp loại sổ này. Nên có thể nhận định phạm vi được cấp đối với sổ đỏ hẹp hơn so với sổ hồng.

Chat ngay

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dự án. Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới, Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.