TIN TỨC:

Thuế Phí Phải Nộp Khi Bán Nhà Đất


5.2-thue-thu-nhap.jpg

Theo Quy ĐịnhCủa Pháp Luật Hiện Hành Thì Tổ Chức, Cá Nhân Khi Mua Bán, Chuyển Nhượng Đất ĐaiSẽ Phải Chịu Các Loại Thuế Sau: Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Lệ Phí Trước Bạ,  CácLệ Phí Khác:

-Thuế thu nhập cá nhân

Theoquy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012, thuế thunhập cá nhân phải nộp chính là khoản thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặcsử dụng nhà ở (hay thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản).

Riêngđối với cá nhân chỉ có một nhà ở duy nhất thì khoản thu nhập cá nhân từ chuyểnnhượng bất động sản thuộc trường hợp được miễn thuế.

Thôngtư 111/2013/TT-BTC quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyểnnhượng bất động sản được tính theo công thức:

Thuếthu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%

-Lệ phí trước bạ

Căncứ theo khoản 1, Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì lệ phí trước bạ phải nộp đốivới đất, nhà là 0,5%.

Ngoàira bạn có thể nộp lệ phí địa chính, lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

CafeLandkết hợp với Công ty luật TNHH Đức An


Chat ngay

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dự án. Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới, Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.