Ý NGHĨA CÁC LOẠI BẢN ĐỒ 1/500, 1/2.000, 1/5.000...

TTO- Nhiệm vụ, ý nghĩa của các loại bản đồ theo từng tỉ lệ 1/50.000, 1/25.000,1/5.000, 1/2.000, 1/500… như thế nào không phải ai cũng biết, nhất là với nhữngngười chưa "đụng chuyện" liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bồi thường,giải tỏa.

  • Vụ"thất lạc" bản đồ quy hoạch 1/5.000 khu đô thị mới Thủ Thiêm mới đâykhiến nhiều người dân tự hỏi: Bản đồ quy hoạch có ý nghĩa gì mà gây tranh cãi dữvậy? 
  • Ýnghĩa và nhiệm vụ của từng loại bản đồ được quy định cụ thể tại các văn bản luậtvà dưới luật về quy hoạch, xây dựng và có tính bắt buộc các cơ quan quản lý nhànước, tổ chức, cá nhân có liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ.

Quyhoạch bắt buộc phải có bản đồ

LuậtQuy hoạch đô thị năm 2009, phần giải thích từ ngữ (điều 3) định nghĩa:"Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị,hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạolập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiệnthông qua đồ án quy hoạch đô thị".

  • Khoản6, điều 3 giải thích: "Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện nộidung của quy hoạch đô thị, bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy địnhquản lý theo quy hoạch đô thị". Có nghĩa là các bản vẽ (bản đồ) là tài liệubắt buộc phải có trong mỗi đồ án quy hoạch.
  • Điều23 luật này quy định nhiệm vụ của quy hoạch chung là xác định tính chất, vaitrò của đô thị, yêu cầu cơ bản cho việc nghiên cứu để khai thác tiềm năng, độnglực phát triển, hướng phát triển, mở rộng đô thị, bố trí hệ thống hạ tầng xã hội,hạ tầng kỹ thuật đô thị trong nội thị và khu vực ngoại thị.
  • Trongkhi đó, nhiệm vụ của quy hoạch phân khu phải xác định phạm vi ranh giới, diệntích, tính chất khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất,hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; yêu cầu, nguyên tắc cơ bản về phân khu chứcnăng để bảo đảm phù hợp về không gian kiến trúc, đấu nối hạ tầng kỹ thuật vớiquy hoạch chung đã được phê duyệt và các khu vực xung quanh.

2.1 - quy-hoach.jpg 

Bản đồ quy hoạch giao thông 1/2.000 khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh: BQL KĐTM Thủ Thiêm

  • Riêngnhiệm vụ quy hoạch chi tiết phải xác định giới hạn về chỉ tiêu sử dụng đất, dânsố; yêu cầu, nguyên tắc về tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầngkỹ thuật trong khu vực lập quy hoạch, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung, quyhoạch phân khu đã được phê duyệt và khu vực xung quanh.
  • Tùytheo chức năng, nhiệm vụ của từng đồ án (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu,quy hoạch chi tiết) mà các bản đồ được quy định tỉ lệ tương ứng.
  • Chẳnghạn, khoản 2 điều 25 Luật quy hoạch đô thị quy định: "Bản vẽ của đồ án quyhoạch chung thành phố trực thuộc trung ương được thể hiện theo tỉ lệ 1/25.000hoặc 1/50.000. Đồ án quy hoạch phải thể hiện rõ khu vực nội thị và các khu vựcdự kiến phát triển".
  • Tươngtự, tỉ lệ bản đồ quy hoạch chung đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã là1/10.000 hoặc 1/25.000 (khoản 2 điều 26) và đối với thị trấn là 1/5.000 hoặc1/10.000 (khoản 2, điều 27).

 

Ýnghĩa của một số loại bản đồ

Bảnđồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000 có giá trị xác định các khu vực chức năng, nhữngđịnh hướng tính giao thông, sẽ rõ ràng mốc giới, địa giới của các phần đất dànhđể phát triển hạ tầng đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh,hồ nước...

Cóthể nói, bản đồ quy hoạch 1/5.000 là cơ sở gốc để xác định mục tiêu phát triển,kêu gọi đầu tư cũng như vấn đề giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân...

Bảnđồ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 nhằm phân chia và xác định chức năng sử dụngđất và mạng lưới công trình hạ tầng nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạchchung đô thị.

Nộidung của quy hoạch phân khu bao gồm: xác định phạm vi ranh giới, diện tích,tính chất khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầngxã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố và đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung;xác định chức năng sử dụng đất cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian,kiến trúc cảnh quan và đánh giá tác môi trường chiến lược.

Mặtkhác quy hoạch này có nhiều nội dung xác định vị trí công trình kỹ thuật vàranh giới trên đất. Do đó quy hoạch này liên quan mật thiết với quyền sờ hữu vềđất đai (về quyền sử dụng đất), vì vậy nó có giá trị pháp lý cao, nó là căn cứđể giải quyết tranh tụng.

Bảnđồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 cụ thể hóa nội dung quy hoạch phânkhu và quy hoạch chung.

Bảnđồ quy hoạch chi tiết bố trí cụ thể tất cả các công trình trên đất. Về hạ tầngkỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất.

Nóicách khác, bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt bằng củacác dự án dầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiếtkế kỹ thuật xây dụng công trình và thực hiện xây dựng.

 

TheoLộc Hà -  tuoitre.vn:  


Thông Tin Liên Hệ Tập Đoàn Bất Động Sản

Chat ngay

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dự án. Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới, Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.